Poutní kostel Křtiny a zvonkohra (10,5 km)

Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách u Brna patří k nejstarším moravským poutním místům. Podle pověsti ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj. Nahrazení středověkého areálu monumentální barokní novostavbou zadal opat zábrdovického kláštera v roce 1718 Janu Santinimu. Ten na vrcholu svých tvůrčích sil navrhl rozsáhlý poutní komplex, který se stal skutečnou barokní perlou Moravy. Vydejte se tedy za cílem, kam míří téměř každou neděli poutníci z různých končin naší vlasti.

Poslechněte si melodii jedné z největších zvonkoher ve střední Evropě (33 zvonů a zvonků) znějící z přilehlé klášterní budovy.

Více informací:

http://www.krtiny.cz/o-krtinach/

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/poutni-kostel-jmena-panny-marie-s-arealem-ve-krtin