Je nám líto, poslední volný apartmán byl v tomto termínu již rezervován.

Historie zámku račice

Byl postaven na místě bývalého hradu z let 1275 - 1285. Hrad nechaly postavit neteře Kojaty z Hněvína Mostu, Eufemie a Svatochňa.

Po smrti Eufemie a Svatochni se zámek stal majetkem řádu templářů. Po zrušení řádu připadl zámek zemskému knížeti.

Hradu se poté zmocnil loupežný rytíř Friduš z Linavy, a po obléhání vojsky Jana Lucemburského, které je zaznamenáno i ve Zbraslavské kronice, byl hrad roku 1312 rozbořen. Brzy byl však obnoven a od roku 1346 ho drželi páni z Lipé. Zakrátko ho získali páni ze Šternberka a od roku 1381 držel jeho díl Petr z Kravař. V rodu pánů z Kravař byl i po dobu husitských válek a stal se základnou husitů. Proto byl roku 1422 obléhán a dobyt vojskem olomouckého biskupa Jana Železného.

Roku 1434 seděl na hradě Petr z Konice a roku 1448 Vok V. z Holštejna. Po smrti Jiřího z Kravař připadly Račice Václavu Černohorskému z Boskovic, který je vyženil s jeho dcerou Kateřinou. V roce 1468 byl hrad za česko-uherských válek obsazen vojáky Matyáše Korvína. Boskovicové drželi hrad až do roku 1568, kdy panství koupil Hanuš Haugvic z Biskupic. Ten nechal hrad přestavět na renesanční zámek. Po roce 1620 byl zámek zkonfiskován a vystřídalo se na něm několik majitelů. V 30.letech 19. století byl zámek empírově upraven baronem Mundym. V září 1938 se za všeobecné mobilizace stal zámek sídlem generálního štábu Československé armády.

 

Přispěvatelé Wikipedie,  Račice (zámek) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, Datum poslední revize 9. 06. 2017, 16:38 UTC, [citováno 24. 07. 2017]