Historie zámku račice

 

zámek račice POČÁTKY historie

POČÁTKY HISTORIE

Byl postaven na místě bývalého hradu z let 1275 - 1285. Hrad nechaly postavit neteře Kojaty z Hněvína Mostu, Eufemie a Svatochňa.

Kolem roku 1290 se hradu zmocnil loupežný rytíř Friduš z Linavy, jehož nadvládě nad krajem údajně učinil přítrž až roku 1312 Jan Lucemburský se svým vojskem, který hrad při dobývání částečně rozbořil. Je o tom zmínka ve Zbraslavské kronice.

PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Brzy byl však obnoven a od roku 1346 ho drželi páni z Lipé. Zakrátko ho získali páni ze Šternberka a od roku 1381 držel jeho díl Petr z Kravař. V rodu pánů z Kravař byl i po dobu husitských válek a stal se základnou husitů. Proto byl roku 1422 obléhán a dobyt vojskem olomouckého biskupa Jana Železného. Roku 1434 seděl na hradě Petr z Konice a roku 1448 Vok V. z Holštejna. Po smrti Jiřího z Kravař připadly Račice Václavu Černohorskému z Boskovic, který je vyženil s jeho dcerou Kateřinou.

zámek račice - přechodné období
zámek račice - renesance

RENESANCE

V roce 1468 byl hrad za česko-uherských válek obsazen vojáky Matyáše Korvína. Boskovicové drželi hrad až do roku 1568, kdy panství koupil Hanuš Haugvic z Biskupic.

Ten patřil ke třem majitelům, kteří měli v historii zásadní vliv na vzhled račického panství. Nechal hrad, který pozbyl svého obranného významu, přestavět na renesanční zámek. Přistavuje severozápadní křídlo a doplňuje přízemí nádvoří arkádami.

PETŘVALDŠTÍ Z PETŘVALDU

V roce 1590 se stává majitelem Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu, jeden z nejbohatších feudálů tehdejší Moravy. Hanuš vtiskl zámku pozdně renesanční ráz. Arkády zvýšil o jedno podlaží, zastřešil je pultovou střechou, dal zbudovat kašnu na nádvoří a reprezentační interiéry vyzdobit řezbáři a štukatéry. Coby účastník odboje proti Habsburkům, který skončil porážkou na Bílé hoře roku 1620, byl Hanuš uvězněn, jeho majetky zkonfiskovány a posléze pod cenou prodány rodům loajálním s Habsburky. Majitelé zámku se dále střídali, aniž by ovlivnili jeho vzhled, až do roku 1830, kdy zámecký areál zakoupil textilní magnát baron Jan Mundy.

zámek račice - petřvaldští
zámek račice - jan baron

JAN BARON MUNDY

Ten nechal strhnout a posléze znovu postavit severozápadní křídlo zámku, arkády na nádvoří zvýšil na současná 3 podlaží, nechal je také vyzdít a opatřit velkými okny. Zámecké věže dostaly biedermeierový háv. Dřevěné obložení několika salonků z dob působení barona Mundyho se zachovalo dodnesvše můžete spatřit v rámci prohlídkového okruhu.

SCHÖLLEROVÉ

Posledním předválečným majitelem byla vídeňský průmyslník Philip von Schöller. Jeho předchůdce, Paul Eduard von Schöller, nechal odstranit značnou část kýčovitě přezdobených dekorací interiéru z dob Jana Mundyho a učinil ze zámku velmi vkusně vybavenou rezidenci, kterou využíval pro společenská setkání s přáteli, hosty a obchodními partnery, především při příležitosti honů v přilehlých lesích.

zámek račice - SCHÖLLEROVÉ
zámek račice - poválečné období

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

V září 1938 se za všeobecné mobilizace stal zámek sídlem generálního štábu Československé armády. Od poloviny září 1938 zde zasedala československá generalita a intenzivně připravovala plány na obranu Československa proti očekávanému útoku německé hitlerovské armády. Mnichovská dohoda z 29. září však veškeré plány zhatila, takže generální štáb armády své působení v račicích ukončil po pouhých dvou týdnech.

Po válce se v objektu postupně vystřídali jako uživatelé OP Prostějov, základní škola, odborné učiliště a dětský domov. Činnost dětského domova byla ukončena v roce 2014, poté byl zámek více než 2 roky bez využití. Od tehdejšího vlastníka, Jihomoravského kraje, zámek v dražbě koupila v roce 2017 brněnská společnost e-Finance, a.s.

SOUČASNOST

V současnosti je zámek ve vlastnictví společnosti e-Finance, a.s., která zde zřídila hotel a v roce 2020 otevřela zámek veřejnosti. Návštěvníci zde mohou obdivovat reprezentativní prostory zámku a zámeckých sklepeních v komentovaných prohlídkách a občerstvit se v historické konírně. V Předzámčí nabízíme jak ubytování turistického typu, tak luxusní pokoje a apartmány. V  nově zrekonstruovaném Podzámčí je k dispozici 11 luxusních apartmánů pro 2-4 osoby. Ubytovaní hosté mohou využít i venkovní bazén s terasami pro slunění.   

Rezervovat ubytování

zámek račice

S radostí Vám chceme sdělit, že jsme dokončili publikaci s názvem ZÁMEK RAČICE – ILUSTROVANÉ DĚJINY, která vznikla ve spolupráci s renomovaným architektem, doc. Ing. Arch. Ivem Boháčem, PhD. a jeho studenty z Fakulty architektury při VUT v Brně.

Vy si ji jako jedni z prvních můžete zdarma stáhnout ZDE.