VÍTEJTE NA ZÁMKU RAČICE

Je nám líto, poslední volný apartmán byl v tomto termínu již rezervován.

Historie zámku račice

 

zámek račice POČÁTKY historie

POČÁTKY HISTORIE

Byl postaven na místě bývalého hradu z let 1275 - 1285. Hrad nechaly postavit neteře Kojaty z Hněvína Mostu, Eufemie a Svatochňa.

Kolem roku 1290 se hradu zmocnil loupežný rytíř Friduš z Linavy, jehož nadvládě nad krajem údajně učinil přítrž až roku 1312 Jan Lucemburský se svým vojskem, který hrad při dobývání částečně rozbořil. Je o tom zmínka ve Zbraslavské kronice.

PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Brzy byl však obnoven a od roku 1346 ho drželi páni z Lipé. Zakrátko ho získali páni ze Šternberka a od roku 1381 držel jeho díl Petr z Kravař. V rodu pánů z Kravař byl i po dobu husitských válek a stal se základnou husitů. Proto byl roku 1422 obléhán a dobyt vojskem olomouckého biskupa Jana Železného. Roku 1434 seděl na hradě Petr z Konice a roku 1448 Vok V. z Holštejna. Po smrti Jiřího z Kravař připadly Račice Václavu Černohorskému z Boskovic, který je vyženil s jeho dcerou Kateřinou.

zámek račice - přechodné období
zámek račice - renesance

RENESANCE

V roce 1468 byl hrad za česko-uherských válek obsazen vojáky Matyáše Korvína. Boskovicové drželi hrad až do roku 1568, kdy panství koupil Hanuš Haugvic z Biskupic.

Ten patřil ke třem majitelům, kteří měli v historii zásadní vliv na vzhled račického panství. Nechal hrad, který pozbyl svého obranného významu, přestavět na renesanční zámek. Přistavuje severozápadní křídlo a doplňuje přízemí nádvoří arkádami.

PETŘVALDŠTÍ Z PETŘVALDU

V roce 1590 se stává majitelem Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu, jeden z nejbohatších feudálů tehdejší Moravy. Hanuš vtiskl zámku pozdně renesanční ráz. Arkády zvýšil o jedno podlaží, zastřešil je pultovou střechou, dal zbudovat kašnu na nádvoří a reprezentační interiéry vyzdobit řezbáři a štukatéry. Coby účastník odboje proti Habsburkům, který skončil porážkou na Bílé hoře roku 1620, byl Hanuš uvězněn, jeho majetky zkonfiskovány a posléze pod cenou prodány rodům loajálním s Habsburky. Majitelé zámku se dále střídali, aniž by ovlivnili jeho vzhled, až do roku 1830, kdy zámecký areál zakoupil textilní magnát baron Jan Mundy.

zámek račice - petřvaldští
zámek račice - jan baron

JAN BARON MUNDY

Ten nechal strhnout a posléze znovu postavit severozápadní křídlo zámku, arkády na nádvoří zvýšil na současná 3 podlaží, nechal je také vyzdít a opatřit velkými okny. Zámecké věže dostaly biedermeierový háv. Dřevěné obložení několika salonků z dob působení barona Mundyho se zachovalo dodnesvše můžete spatřit v rámci prohlídkového okruhu.

SCHÖLLEROVÉ

Posledním předválečným majitelem byla vídeňský průmyslník Philip von Schöller. Jeho předchůdce, Paul Eduard von Schöller, nechal odstranit značnou část kýčovitě přezdobených dekorací interiéru z dob Jana Mundyho a učinil ze zámku velmi vkusně vybavenou rezidenci, kterou využíval pro společenská setkání s přáteli, hosty a obchodními partnery, především při příležitosti honů v přilehlých lesích.

zámek račice - SCHÖLLEROVÉ
zámek račice - poválečné období

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

V září 1938 se za všeobecné mobilizace stal zámek sídlem generálního štábu Československé armády. Od poloviny září 1938 zde zasedala československá generalita a intenzivně připravovala plány na obranu Československa proti očekávanému útoku německé hitlerovské armády. Mnichovská dohoda z 29. září však veškeré plány zhatila, takže generální štáb armády své působení v račicích ukončil po pouhých dvou týdnech.

Po válce se v objektu postupně vystřídali jako uživatelé OP Prostějov, základní škola, odborné učiliště a dětský domov. Činnost dětského domova byla ukončena v roce 2014, poté byl zámek více než 2 roky bez využití. Od tehdejšího vlastníka, Jihomoravského kraje, zámek v dražbě koupila v roce 2017 brněnská společnost e-Finance, a.s.

SOUČASNOST

Společnost e-Finance, a.s. zřídila v předzámčí a přímo v budově zámku ubytovací zařízení s pokoji a apartmány turistického typu pro 109 hostů. V létě 2020 byl poprvé v historii zámek zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníci mohou během letních prázdnin absolvovat komentovanou prohlídku bývalých reprezentativních prostor zámku, občerstvit se na nádvoří, nebo využít ubytování turistického typu přímo na zámku.

Rezervovat ubytování

zámek račice

S radostí Vám chceme sdělit, že jsme dokončili publikaci s názvem ZÁMEK RAČICE – ILUSTROVANÉ DĚJINY, která vznikla ve spolupráci s renomovaným architektem, doc. Ing. Arch. Ivem Boháčem, PhD. a jeho studenty z Fakulty architektury při VUT v Brně.

Vy si ji jako jedni z prvních můžete zdarma stáhnout ZDE.