Moravský kras (26 km)

V nejznámější a nejvýznamnější krasové oblastí České republiky spatříte četné archeologické, paleontologické i kulturní památky, stejně jako unikáty živé i neživé přírody.  Krasové plošiny jsou rozřezány až 150 m hlubokými kaňony – žleby. Téměř 60 % území Moravského krasu pokrývají lesy. Známe zde více než 1000 jeskyní. Pět jeskyní je zpřístupněno pro veřejnost. Kromě výše zmíněného Výpustku jsou to jeskyně Balcarka, jeskyně Kateřinská, jeskyně Punkevní a jeskyně Sloupsko-šošůvské. V minulosti zpřístupněná Císařská jeskyně je dnes využívána pro speleoterapii.

Více informací na https://moravsky-kras.caves.cz

Upozorňujeme, že i když jste malá skupinka nebo rodina, k prohlídce Punkevní jeskyně je nutné rezervovat vstup předem a to s předstihem nejméně 2 týdnů, v hlavní sezóně a o víkendech jsou rezervace obsazeny i několik týdnů předem.
Prohlídku Punkevních jeskyní si rezervujte zde: Punkevní jeskyně | Správa jeskyní České republiky (caves.cz)