Ochrana osobních údajů

Vyplněním formuláře udělujete společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které jste poskytl, tedy dáváte souhlas k tomu, aby společnost e-Finance Apart Hotel, s.r.o. tyto osobní údaje shromažďovala, ukládala na nosiče data, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala.

Své osobní údaje i souhlas s jejich zpracováním, poskytujete za účelem vytváření nabídek (kalkulací), sjednávání a zprostředkování pojištění, zprostředkování pojistných smluv, přebírání hlášení pojistných událostí a přebírání žádostí a jejich předání k vyřízení.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu info@e-finance.eu nebo dopisem na adresu sídla společnosti a v takovém případě budou osobní údaje vymazány.